Rovatok
Ajándék
Buliztam
Érdekes
Ez az oldal, itt
Idézetek
Kieg. versekhez
Kultúrpajta
Külbelpol
Mélyértelmű
Mindennapi mindenfélék
Napló
novella
szerelmes sms-ek
Szerelmes-vágyakozós
Szüret
Veder
Vers
Belépés
Azonosító:
Jelszó:
Regisztráció
3 másik
A Vándor [05-01-14]
Az ösztönökről és a szabad akaratról [02-05-23]
Az emberállat [02-05-23]
Keresés
Toppon
Porfogó [15-08-02]
Angolkóros [15-08-02]
Az Isten szeretője [15-08-02]
Szorgalmasak
Impresszum
Használat feltételeifejed elem
Szüret - ddani - 2003. február 7.

"Senki se csodálkozzék, ha mind a fejedelem személye, mind politikai szervezet dolgában teljesen újszerű fejedelemségekről beszélvén, igen nagy példákhoz folyamodom, mert az emberiség többnyire már kitaposott úton halad, s cselekedeteit az utánzás vágya vezérli, bár úgysem lehet teljesen a mások példáját követni, sem azok virtusát, akiket szem előtt tartasz, mindenben utolérni; az óvatos ember mindig a nagy emberek járta utat követi, vagy azokét, akik a nagyokat kiválóan utánozták, s így, ha virtusban példaképét utol nem is éri, legalább megközelíti." - Niccolo Machiavelli: A fejedelem

az első realistaként számontartott mester olyan igazságot fogalmazott meg, ami korokon és tudományágakon át érvényes, nyilván már az ókori görögök is, meg hogy messze megelőzte korát satöbbi. ősi taktika az utánzás, a növény-és állatvilágtól az irodalmon át a marketingig számtalan területen megfigyelhető, ahol rivalizálás folyik – azaz kb mindenütt. és többnyire sikeres.
másrészt az utánzásnak ma is fontos szerepet tulajdonítanak a tanulásban, a szocializációban, a beilleszkedésben. akárhogy értette is szavait Machiavelli, biztos, hogy a szövegkörnyezetből kiragadva is jókora gondolat, hogy az emberek cselekedeteit az utánzás vágya vezérli. feltéve, hogy az utánzást is lehet utánozni (és M. sem tesz lényegi különbséget a nagyok és a nagyokat kitűnően utánzók között), az ember ilyen értelemben egy nagy és összetett kommunikációs háló információhordozó egysége, mely utánzással tárol és továbbít szinte bármit, ami csak belekódolható.