Rovatok
Ajándék
Buliztam
Érdekes
Ez az oldal, itt
Idézetek
Kieg. versekhez
Kultúrpajta
Külbelpol
Mélyértelmű
Mindennapi mindenfélék
Napló
novella
szerelmes sms-ek
Szerelmes-vágyakozós
Szüret
Veder
Vers
Belépés
Azonosító:
Jelszó:
Regisztráció
3 másik
Nem értem... [06-02-26]
Halál-álom [06-01-26]
Az utolsó mese [05-12-02]
Keresés
Toppon
Porfogó [15-08-02]
Angolkóros [15-08-02]
Az Isten szeretője [15-08-02]
Szorgalmasak
Impresszum
Használat feltételeiAnnún Noss
novella - Corrigan - 2005. október 18.

Egy nép története, mely még ma is él...egy kis társaság fantáziájában
(Fantasy, ihlet adó, egy online szerepjátékos csoport)


Egy újabb szürke őszi este Távolrévben. Már jócskán bealkonyult, a sötét felhők eltakarták a csillagokat, melyek megnyugtatóan hathattak volna bármelyik járókelőre. Bár fölöslegesen ragyogtak volna, hiszen az utcákon már senki sem járt, csak a kocsmák voltak tele mindenféle népekkel. Ez a város sosem alszik. Az ivók mindig forgalmasak, az impek nem győzik kimérni a rengeteg mézsört. Mindenhonnan vidám dalok szűrődnek ki, melybe néhol verekedés hangja is vegyül. A fiatal hölgyek társaságra éhesen kelletik magukat, a férfiak pedig harcolnak kegyeikért. Csak egy este, akár a többi.
Az egyik fogadóból egy köpenyes alak lép ki. Arcát eltakarja csuklyája, körvonalai is csak nehezen kivehetők. Rengeteg ruhát visel, mintha fázna. Teste apró részletei teljesen elvesznek az anyagok redői között. Az idegen siet, kifelé rohan ebből a nyüzsgő városból. Kiutat keres magának az éjszakai társaságból, meg akar szabadulni az ivó bűzétől, mely beette magát ruháiba. De nincs egyedül. Egy rongyokba öltözött kisfiú követi.
Mikor kiérnek a városfalon túlra, az alak hirtelen megtorpan. Így kiegyenesedve látható az idegen karcsúsága s kecsessége. Egyértelműen tünde. Mozgása is erről árulkodott, de most már bárki láthatná, hogy egy hosszúéletű áll nem messze az egyik fától. De nem látja senki. Egyedül vannak. Mintha szándékosan rendezte volna így a sors. Sehol egy szerelmespár, vagy egy gazfickó, aki áldozatra vadászik. Csak a tünde és a fiú.
A gyermek közelebb merészkedik az idegenhez. Ruhája mocskos, szakadt, arca is maszatos. Haja egykoron szőke lehetett, de most inkább szürkés árnyalatot öltött.
-Mit akarsz gyerek? – szól végül a tünde kemény hangon.
A fiúcska felnéz. Közel van, de nem lát arcot. Egy kendő mindent eltakar, kivéve azt az ezüstös tekintet, mely még az éjszaka sötétjén is keresztülhatol.
-Én csak…Hallottam a KevInnben…És kérdezni akartam valamit. – nyögi ki végül félve, közben szemeit a sötét talajra szegezi.
Az idegen hátrahajtja csuklyáját, mely alól így előbukkan hosszú, fekete, rendezetlenül leomló haja. Egy pillanat, s keze máris az arcát takaró kendő csomóját bontja ki. A gyerek mosolyogni kezd. Igen, valóban ő az a tündeasszony, kit az ivóban látott és hallott. Akkor hát nem tévedett, tényleg őt látta kiosonni az ajtón, s eltűnni az éjszakában. Követnie kellett. Maga sem sejtette miért, de meg kell tudnia…
-Mit akarsz kérdezni? – szól a nő, miközben halovány mosoly húzódik arcára.
-Maga mondott valamit ott benn – ujjaival hátrafelé mutat a nyüzsgő városra, majd tovább makog – A…Annún Noss.
A nő egy pillanatra meglepődik. Alaposan szemügyre veszi a fiút. Utcagyerek, nem fér hozzá kétség, de egyvalami megzavarja a mocskos kiskölyök képét. A fülei. Nem emberi fülek, hegyesek, mint egy elfé. A kék szemek ilyen intenzív csillogása sem jellemző más fajra csak arra, melynek tagjai igen hosszú ideig élnek.
- Tudni szeretnéd, hogy mit jelent Annún Noss?
A gyerek hevesen bólogatni kezd. Maga sem érti miért, de meg kell tudnia mit jelent ez a két szó. Biztos benne, hogy valami nagy titkot. Különben minek takarta volna el magát az asszony? Miért hagyta volna el az éj leple alatt a várost? Miért suhant volna hangtalanul az utcán?
- Szerinted érdemes vagy rá, hogy megtudd? – kíváncsian fürkészi a fiú kék tekintetét – Jobb lenne, ha hazamennél, a szüleid már biztos várnak.
- Nincs senkim. Egymagam vagyok. – feleli a fiú, de még mindig nem mer az asszony szemébe nézni.
- És kiféle, miféle vagy? Azt látom, hogy nem ember.


1 2 3 4 következő