Rovatok
Ajándék
Buliztam
Érdekes
Ez az oldal, itt
Idézetek
Kieg. versekhez
Kultúrpajta
Külbelpol
Mélyértelmű
Mindennapi mindenfélék
Napló
novella
szerelmes sms-ek
Szerelmes-vágyakozós
Szüret
Veder
Vers
Belépés
Azonosító:
Jelszó:
Regisztráció
3 másik
Balázsnak [05-06-11]
meghasonlott [03-04-15]
Még régen [02-09-08]
Keresés
Toppon
Porfogó [15-08-02]
Angolkóros [15-08-02]
Az Isten szeretője [15-08-02]
Szorgalmasak
Impresszum
Használat feltételeiIgazságos bosszú
novella - Corrigan - 2005. július 11.

A nagy come back!!!!!!
Na jó, igazából csak rég írtam már ide, és most újra benéztem :)


-Magát miért hozták be? – hallatszott egy öreg, alacsony, szürke szakállú, ápolatlan férfi hangja.
-Gyilkoltam. És maga? – kérdezett vissza Fedő Ádám, a 120-as elítélt.
-Én csak írtam, de nem jót, és nem jókor – válaszolta az öreg fuldokolva. Beteg volt, tüdőbajos már régóta. – És miért ölt?
-Becsületből, bosszúból, igazságból – felelte Ádám szaggatottan.

Hirtelen mély csend lett a koszos kis cellában, mert csak ketten voltak, az író és a 120-as. Félhomály uralkodott a szobában, hiszen a falon csak egy aprócska ablak volt, amin a Nap csak annyira sütött be, hogy tovább éltesse a rabokban a reményt, hogy elhitesse velük, van miért élni.
A két fogoly csak némán várt. Próbálták élvezni a csendet, a pillanatnyi békét, harmóniát, mert mindketten tudták, hogy nem fog sokáig tartani.
-120-as! Fedő Ádám! – kiáltott a börtönőr.
Ádám felállt, és az ajtóhoz lépett. Teljesen nyugodt volt, hiszen neki már semmi sem számított.
-Kihirdetik az ítéletet – mondta a dagadt őr kaján vigyorral az arcán.
Míg elkísérte Ádámot a bíróságra, apró pontossággal elmesélte neki, milyen egy precíz akasztás. A foglyot ez nem érdekelte. Újra leperegtek szeme előtt a képek, melyek idejutatták.
Tisztán látta maga előtt szeretett feleségét és azt, ahogy betörnek a házába. Őt megkötözik, s megverik. Nejét is ütlegelni kezdik, majd a padlóra szorítják, és a katonák egymás után kedvüket töltik rajta, de ő nem tehet semmit. Szemeit lehunyja, és már csak a fájdalmat érzi, lassan elveszti eszméletét. A következő, amire emlékszik, hogy felesége és egy éves kisfia ott fekszik előtte a földön vérbe fagyva, elvágott torokkal.
Akkor háború volt, így Ádám nem tehetett semmit. Igaz, feljelentette a gyilkosokat, de a közkatonák vezetőtisztje politikailag fontos családból származott, ezért a vádat ejtették.
Majd 3-4 év telt el, mikor a férfi újra meglátta a katonatisztet. Egyből felismerte annak jellegzetes orrát és beszédét. A katona már leszerelt, éppen feleségével és kislányával sétált az utcán. Nem ismerte fel Ádámot. Az elkeseredett férfi követte a családot otthonukig, és már akkor elhatározta, hogy másnap igazságot tesz.
A következő nap Ádám magához vett egy kést és egy hosszú kötelet, majd elindult a katona házához. Csengetett. A feleség nyitott ajtót, és mivel az idegen a Vöröskereszt egyik dolgozójának adja ki magát, aki ruhákat gyűjt, beengedi. A volt tiszt a dolgozó szobájában volt, lánya pedig az udvaron játszott. Ádám megkötözte a nőt, beráncigálta az egyik szobába, majd az ágyra lökte. Ekkor már hallotta a férj siető lépteit, de amint belépett az ajtón, leütötte, és eszméletlenül terült el a padlón. Ádám gyorsan körül tekerte lábát és csuklóját a kötéllel, majd behozta a kislányt is. Elővette a kést, és hidegvérrel elvágta anya és lánya torkát. A vér szétfolyt a földön, bemocskolta a szobát. A katona még mindig nem ébredt fel. Ádám tétovázott kicsit, de végül lehajolt felesége gyilkosa fejéhez, s egy gyors mozdulattal kiontotta az életét. Az ő halála már nem bosszú volt, hanem kegyelem. Fedő emlékezett rá, milyen volt elveszteni élete értelmét, családját. Ezt nem kívánta senkinek, még ellenségének sem.
- A bíróság meghozta ítéletét – hallatszott egy durva hang. – A bíróság a vádlottat az ellene felhozott vádpontokban bűnösnek találta, és kötél általi halálra ítélte – olvasta fel az ítéletet a főbíró.


1 2 következő

Teccik
flavcsy - 2005 július. 15. 17:23:16

Erre nem tok mást írni csak hogy TECCIK