Rovatok
Ajándék
Buliztam
Érdekes
Ez az oldal, itt
Idézetek
Kieg. versekhez
Kultúrpajta
Külbelpol
Mélyértelmű
Mindennapi mindenfélék
Napló
novella
szerelmes sms-ek
Szerelmes-vágyakozós
Szüret
Veder
Vers
Belépés
Azonosító:
Jelszó:
Regisztráció
3 másik
c [07-07-21]
Már megint ugyan az! [05-12-20]
Nyílt levél egy személyes megszólításra [01-12-20]
Keresés
Toppon
Porfogó [15-08-02]
Angolkóros [15-08-02]
Az Isten szeretője [15-08-02]
Szorgalmasak
Impresszum
Használat feltételeiLevél Kádár János Elvtársnak
Érdekes - Walter Smith - 2005. szeptember 16.

Aki szereti a történelem árnyalt kritikáját, akár karikatúráját olvassa el
Sőt olvassa el aki csak akarja és szóljon hozzá!
köszönettel:ifj.Szilágyi Sándor


1960. április20. Sztálinváros

Igen Tisztelt Kádár János Kormányfő Elvtárs!

Tisztelettel folyamodunk önhöz a karácsony, mint ünnepnap visszaállításáért. Magától értetődik, hogy az ügyet ideológiailag helyes, szocializmusunk törhetetlen várát büszkén tartó alapokra kell helyezni. Természetesen tudjuk, hogy a „Karácsony” nem tartozik a Párt által hivatalosan elfogadott ünnepek sorába. Hiszen a mi hős szocialista korunkban, azon eszme, melyet a „Szent Este” és a „Karácsonyi Ünnepek” képviselnek, nem férhetnek bele a kommunista proletár mindennapjaiba. Ezért megalkottuk az „ünnepek” ideológiai alapon való átszervezését.
Javaslatunk a következő:
Az elsődleges gondot Jézus személye és politikai hovatartozása jelenti, melynek fő oka a helytelen neveltetés. Éppen ezért, a szülők politikai hozzáállását és imperialista nézeteit kell orvosolnunk. Kezdjük a sort Mária és József személyével.
Józsefben egyértelműen megtestesül Engels zsenialitása és személyisége, míg Mária odaadását Mórusz Tamás önfeláldozása hivatott helyettesíteni. Így a szülők értékrendje és erkölcse fedhetetlen, bár előéletük nem volt makulátlan. Ezért javasoljuk, hogy a munkás házaspár, akik a kapitalizmus hálójába gabalyodva keresik a kiutat, a szabad lét reményében, ne Betlehemben, hanem Leningrádban találja meg végső menedékét, egy falanszterben.
A másik nagy probléma, a három „király” kérdése. Királyok helyett, nevezzük őket párttitkároknak, akik zsarnoki címükről lemondtak, s híven szolgálják a kommunizmus rendszerét. A párttitkárok természetesen megajándékozzák az újszülöttet, Karl Marx lélegzet elállítóan fantasztikus művének, A Tőke, egy-egy kötetével.
A munkás osztálybeli pásztorokat, kiket mindeddig kizsákmányolt a kapitalizmus tőkés gépezete, egy úttörő figyelmezteti, a történelmi pillanatra. A Betlehemi, pontosabban, a Leningrádi játékokon a gyermekek az ő szavait énekelnék:
„Föl-föl ti, rabjai a földnek,
Föl-föl, te éhes proletár…”
Az elvtársakat Leningrád dicső városába, természetesen a Vörös Csillag szocialista fénye vezeti el, a szabadság fuvallatát végig hordozva egész Oroszországon.
És mikor már mind ott vannak, a leningrádi falanszterben, együtt üdvözlik a megváltót: Vlagyimir Iljics Uljanov-ot.

Előre is köszönjük megértését és reméljük megfelelő alapkövekkel, szolgálhattunk, hogy az ünnep híven tükrözhesse hazánk szocialista érdekeit.


Tisztelettel és Köszönettel
Sztálinvárosi Felszabadulás Csavargyár MunkásszakszervezeteLejegyezte: Ifj. Szilágyi Sándor


Mélyen tisztelt Walter Smith Úr!
flavcsy - 2005 szeptember. 13. 12:48:43

Bár én nem igazán volnék rajongója a történelemnek, mégis elolvastam...és hát meg kell jegyeznem: felettébb elmés kis iromány és nékem, eme kicsiny lénynek a nagy világban, meglehetősen elnyerte tetszésemet. Ez a kedvenc mondatom: "míg Mária odaadását Mórusz Tamás önfeláldozása hivatott helyettesíteni."